Правильник аудиту єпархії єпархіальним єпископом

ПРАВИЛЬНИК АУДИТУ ЄПАРХІЇ[1] ЄПАРХІАЛЬНИМ ЄПИСКОПОМ

 

Глава І. Загальні положення

Арт. 1. Аудит – це комплексна перевірка душпастирських, персональних, адміністративно-канонічних, фінансово-економічних та літургійних складових єпархії, метою якої є загальне ознайомлення з її станом, виявлення можливих зловживань в її управлінні або необхідного для іншої мети.

Арт. 2. Завданнями проведення аудиту можуть бути:

1) бажання Апостольської Столиці отримати інформацію про актуальний стан єпархії;

2) бажання Глави УГКЦ отримати інформацію про актуальний стан єпархії;

3) ознайомлення зі станом єпархії її адміністратора чи єпархіального єпископа;

4) загальне ознайомлення зі станом єпархії в разі планування її реорганізації (поділу, зміни назви, скасування) або прийняття уряду єпархіального єпископа.

Арт. 3. Предметом аудиту є:

1) душпастирський стан єпархії:

– пізнання правд віри та їх утілення в щоденне життя кожного віруючого (Боже Слово і катехизація);

– участь вірних у літургійному, таїнственному та молитовному житті парафії (Літургія і молитва);

– особлива увага потребуючим, як у самій парафії, так і поза нею (Служіння ближньому);

– служіння єпископа і душпастирів у співпраці з мирянами для загального добра – управління дарами (час, таланти і скарб);

– плекання духовної єдності Христової Церкви та сприяння єдності всіх християн (екуменізм);

– свідчення про своє життя в Христі через запрошення інших до участі в ньому (місійний дух).

2) єпископська канцелярія і архів;

3) церковний трибунал;

4) бухгалтерія, фінанси і майно (рухоме і нерухоме) єпархії;

5) проектний відділ (якщо такий є);

6) протоколи канонічної візитації юридичних осіб;

7) стан справ у катедральному і прокатедральних соборах;

8) усе, що стосується можливих зловживань.

 

Глава ІІ. Проведення аудиту

Арт. 4. § 1. Аудит проводить комісія, утворена єпархіальним єпископом або адміністратором єпархії.

§ 2. У декреті призначення аудиту повинна бути вказана причина і обсяг його проведення.

Арт. 5. Аудиторська комісія повинна бути сформована окремим декретом єпархіального єпископа, виданим разом із декретом призначення аудиту.

Арт. 6. Кількість членів аудиторської комісії повинна становити не менше трьох і не більше п’яти осіб.

Арт. 7. Аудиторська комісія складається з голови, яким є священнослужитель, що відзначається доброю репутацією, є доктором або принаймні ліцензіатом канонічного права; одного або двох членів і секретаря-протоколіста.

Арт. 8. Членів аудиторської комісії вільно іменує єпархіальний єпископ, як для конкретного акту, так і для сукупності випадків.

Арт. 9. Якщо члени аудиторської комісії іменуються для сукупності випадків, то єпархіальний єпископ повинен у декреті іменування вказати сукупність випадків про які йдеться, або термін уряду.

Арт. 10. Рекомендується, щоб до складу аудиторської комісії були залучені також особи, обізнані у сфері економіки і державного права, які можуть бути підібрані як з-поміж священнослужителів або членів інститутів богопосвяченого життя, так і з-поміж мирян, що відзначаються доброю репутацією і знанням.

Арт. 11. § 1. Перед прийняттям свого завдання всі члени аудиторської комісії складають присягу перед єпархіальний єпископом, обіцяючи виконувати покладене на них завдання неупереджено і сумлінно.

§ 2. Після складення присяги членів комісії канцер Курії складає протокол, який усі підписують.

Арт. 12. Аудит проводиться у присутності єпархіального єпископа чи адміністратора єпархії або за їхнім дорученням — протосинкела, або синкелів, або канцлера.

Арт. 13. Під час проведення аудиту повинні бути присутні двоє спостерігачів, яких обирає єпархіальний єпископ або адміністратор єпархії з представників духовенства єпархії.

Арт. 14. Проведення аудиту: транспортні витрати, проживання, харчування, канцелярське приладдя  – оплачується з фондів єпархії.

 

Глава ІІІ. Підсумки аудиту

Арт. 15. Підсумки аудиту повинні бути зафіксовані у відповiдному протоколі, який веде секретар-протоколіст безпосередньо під час аудиту.

Арт. 16. Протокол аудиту повинен бути підписаний усіма членами комісії, а також єпархіальним єпископом або адміністратором єпархії чи за його відсутності протосинкелом та особами, про яких мова в арт. 12 і 13 цього Правильника.

Арт. 17. Протокол аудиту виготовляється у двох примірниках, один з яких зберігається в архіві Єпархіальної курії, а другий – в архіві Митрополичої курії.

 

Додаток до Правильника

ПРОТОКОЛ АУДИТУ (ВІЗИТАЦІЇ) ЄПАРХІЇ УГКЦ

І. Загальна інформація

1. Митрополія (назва).

2. Єпархія/екзархат (назва).

3. Єпархіальний єпископ, адміністратор єпархії (ім’я, прізвище, дата інтронізації).

4. Протосинкел (ім’я, прізвище, дата іменування).

5. Синкели (ім’я, прізвище, дата іменування).

6. Судовий вікарій і склад трубуналу (ім’я, прізвище, дата іменування).

7. Канцлер (ім’я, прізвище, дата іменування).

8. Економ (ім’я, прізвище, дата іменування).

9. Орієнтовна кількість вірних (число).

10. Кількість протопресвітеріатів (число).

11. Кількість парафій (число).

12. Число священнослужителів (в єпархії/екзархаті і що перебувають поза нею/ним).

13. Кількість і назви єпархіальних комісій (дати створення).

14. Інститути богопосвяченого життя.

15. Повна назва семінарії і кількість семінаристів.

16. Інші єпархіальні навчальні заклади чи школи і кількість студентів/учнів.

17. Кількість, дати і місця проведення єпархіальних соборів.

 

ІІ. Єпископська канцелярія

1. Наявність декретів іменування працівників Курії.

2. Наявність декретів створення єпархіальних рад і декретів проголошення їх статутів.

3. Наявність декретів створення єпархіальних комісій і декретів проголошення їх статутів.

4. Стан діяльності єпархіальних комісій.

5. Наявність декретів заснування парафій, дозволів на зведення храмів і каплиць, установлень богослужбових каплиць (ректоральних).

6. Наявність оновлених парафіяльних статутів (державного значення).

7. Наявність протоколів візитацій парафій та інших юридичних осіб.

8. Наявність декретів заснування протопресвітеріатів.

9. Наявність декретів іменування протопресвітерів.

10. Дані про приписаних (інкардинованих) з інших єпархій/екзархатів та виписаних (екскардинованих до інших єпархій священнослужителів та наявність відпускних листів).

11. Наявність реєстрів вхідної та вихідної інформації.

12. Наявність дозволів (декретів) заснування чернечих домів, дозволів пасторального служіння інститутів богопосвяченого життя на території єпархії, угод про заснування в церкві інституту богопосвяченого життя парафії, угод про тимчасове довірення парафії інституту богопосвяченого життя.

13. Наявність дозволів (декретів) заснування семінарії, навчальних закладів: училищ, шкіл, інститутів, академій тощо.

14. Наявність декретів скликання і протоколів проведення єпархіальних соборів, їх рішень, проголошених єпархіальним єпископом постанов.

15. Наявність декретів призначення парохів, адміністраторів, капеланів, дияконів.

16. Наявність і стан ведення єпархіальних книг: свячень, візитацій, таємних шлюбів, диспенз і дозволів, санації подружжя, інвентарю та ін.

17. Стан архіву (звичайний/таємний, приміщення, забезпечення, нагляд).

18. Стан діяльності трибуналу.

19. Наявність випадків поєднання працівниками Курії двох чи більше урядів (хто і які уряди поєднує).

 

ІІІ. Економічний стан єпархії

1. Наявність фінансово-економічних книг у бухгалтерії єпархії/екзархату.

2. Дані про проведення загальноцерковних зборів пожертв.

3. Банківські рахунки єпархії/екзархату і кошти на них.

4. Аналіз стану доходів і витрат:

– борги, кредити, застави, оренди;

– на кого записано майно, рахунки, гроші єпархії (на єпархію чи на єпархіального єпископа?);

– створені і чинні єпархіальні фонди (допомога священикам, пенсійний фонд тощо).

5. Інвентар рухомого і нерухомого майна єпархії.

6. Побожні фундації і записи.

7. Фінансові проекти і стан їх реалізації.

 

ІV. Катедральний і прокатедральні собори

1. Грамоти іменування священнослужителів.

2. Парафіяльна канцелярія.

3. Служіння церковного правила та інших богослужінь.

4. Стан собору (ремонт, дивацтво і недоречності в храмі і т.п.).

5. Фінансовий стан (борги, кредити).

 

V. Душпастирський стан єпархії

1. Боже Слово і катехизація.

2. Літургія і молитва.

3. Служіння ближньому.

4. Управління дарами (часу, таланту і скарбу).

5. Екуменізм.

6. Місійний дух.

 

VI. Зауваги до виявлених у процесі аудиту (візитації) недоліків.

Дата, місцевість                                                                                                Підписи

 

Опубліковано на офіційній веб-сторінці УГКЦ 8 листопада 2017 року

 

[1]             Коли в документі вживається «єпархія», то мається на увазі також «екзархат».