Карітас Одеса

    «Карітас» (від лат. «caritas», означає любов і милосердя, співчуття та благодійність) — це міжнародна мережа благодійних організацій, метою роботи яких є захист прав людини, надання матеріальної і соціальної допомо­ги потребуючим верствам населення, розвиток громадянського суспільства, зміцнення традицій доброчинної діяльності.

    Історія становлення світового «Карітасу» сягає 1897 року, коли католицьким священиком у м. Фрайбург (Німеччина) було започатковано першу таку організацію, а згодом почали утворюватися подібні організації в інших країнах Європи та поза її межами. В 1950 році благодійні організації Карітасу з різних країн об’єдналися в Карітас Інтернаціоналіс. Зараз це конфедерація 165 національних благодійних організацій, що діють у близько 200 країнах світу, мають спільну мету і напрямки роботи. Працівники Карітасу допомагають щороку більше, як 25 мільйонам людей. 

    Благодійний фонд «Карітас Одеса УГКЦ» зареєстрований і розпочав свою діяльність в Одесі у 2005 році. Він є структурним підрозділом Міжнародного благодійного фонду «Карітас України» (найбільша неурядова благодійна організація в Україні, що займається питаннями соціального захисту та охорони здоров’я населення), який працює у тісній співпраці з «Карітасом Європи» і «Карітасом Інтернаціоналіс» з 1994 року.
    «Карітас України» впродовж близько 20 років здійснює масштабну благодійну діяльність для потребуючих людей у 4 основних напрямках:

        1. Допомога дітям і молоді, сім’ям

        2. Охорона здоров’я

        3. Соціальні проблеми міграції

        4. Допомога в кризових ситуаціях

    Завдяки багатосторонній діяльності, значному досвіду і широкій мережі регіональних організацій, Карітас України охоплює своєю роботою щороку декілька тисяч потребуючих людей – надає їм матеріальну і соціальну допомо­гу, психологічну підтримку, захищає їх права і здійснює реінтеграцію. Це реалізовує світову стратегію Карітасу по боротьбі із бідністю, здійснює важливі соціально-економічні зміни в сучасній Україні, сприяє розвитку грома­дянського суспільства.
    Діяльність здійснюється на християнських засадах і цінностях, але незалеж­но від віросповідання, соціального становища особи, якій надається допомога, її етнічного походження, статі, віку. Працівники Карітасу дають надію на краще майбутнє, відчуття приналежності до соціуму і вдячності.

 

https://caritas-odessa.com