Постанови Синоду Єпископів УГКЦ 2017 року

СВЯТОСЛАВ, Верховний Архиєпископ Києво-Галицький Української Греко-Католицької Церкви, Високопреосвященним і Преосвященним владикам, всечесним отцям духовним, преподобним ченцям і черницям та мирянам помісної Української Греко-Католицької Церкви ПРОГОЛОШУЮ ТА ОПРИЛЮДНЮЮ

Вих. ВА 17/334

 

На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої і Нероздільної Тройці,
Отця, і Сина, і Святого Духа,
і на добро ввіреного нам Божого люду. Амінь

БОЖОЮ МИЛІСТЮ
І В ПОВНОМУ СОПРИЧАСТІ
З РИМСЬКИМ АПОСТОЛЬСЬКИМ ПРЕСТОЛОМ

СВЯТОСЛАВ,
Верховний Архиєпископ Києво-Галицький
Української Греко-Католицької Церкви

Високопреосвященним і Преосвященним владикам,
всечесним отцям духовним, преподобним ченцям і черницям
та мирянам помісної Української Греко-Католицької Церкви

ПРОГОЛОШУЮ ТА ОПРИЛЮДНЮЮ

Постанови
Синоду Єпископів
Української Греко-Католицької Церкви

Львів-Брюховичі, 03-12 вересня  2017  року Божого

1. Взяти до уваги стан виконання рішень Синоду Єпископів УГКЦ 2016 року.

2. Взяти до уваги звіт про діяльність комісій та відділів патріаршого рівня.

3. Взяти до уваги звіт про діяльність Патріаршої курії УГКЦ.

4. Прийняти звіт робочої групи із впровадження Стратегії розвитку УГКЦ до 2020 року.

5. Для покращення літургійного і молитовного життя в Українській Греко-Католицькій Церкві:

А. Доручити робочій групі для реалізації Стратегії’2020 у співпраці з Патріаршою літургійною комісією опрацювати пропозиції до душпастирських планів різного рівня задля оживлення літургійного і молитовного життя на особистому, родинному, парафіяльному, єпархіальному та всецерковному рівнях.

Б. Доручити Патріаршій літургійній комісії:

1) відповідно до постанови 18 Синоду Єпископів 2013 року, до наступного Синоду Єпископів УГКЦ опрацювати проект оновленого офіційного Місяцеслова УГКЦ;

2) опрацювати пропозиції до рубрик Божественної Літургії;

3) підготувати нову редакцію Молитовника для вірних УГКЦ на основі молитовника «Прийдіте поклонімся»;

4) опрацювати проект Катедрального уставу УГКЦ;

5) у погодженні з єпархіальними єпископами створити перекладацькі групи для підготовки літургійних текстів і перекладів на основі мовних груп (англійська, португальська, іспанська тощо);

6) опрацювати проект Літургійного довідника УГКЦ;

7) досліджувати нові потреби для оживлення молитовного і літургійного життя УГКЦ.

В. Відповідно до постанови 12 Синоду Єпископів 2005 року, створити там, де ще цього не зроблено, єпархіальні, а за потреби – також митрополичі літургійні комісії.

Г. Доручити Канонічному відділу Патріаршої курії у співпраці з Патріаршою літургійною комісією розробити Статути літургійних комісій (Патріаршої, митрополичих і єпархіальних) відповідно до приписів церковного права.

Ґ. Відповідно до постанови 7.Є.1 Синоду Єпископів 2015 року, просити єпархіальних єпископів видати необхідні розпорядження, щоб катедральні храми були взірцем літургійного благочестя нашої Церкви. 

6. Поблагословити подальшу роботу Патріаршої літургійної комісії УГКЦ над новим українським перекладом служебника Літургії святого Івана Золотоустого у співпраці з єпархіальними літургійними комісіями, результати якої належить подати на розгляд наступному Синодові Єпископів УГКЦ.

7. Встановити свято вшанування Матері Божої Неустанної Помочі. Доручити Патріаршій літургійній комісії УГКЦ опрацювати богослужбові тексти цього свята та запропонувати дату його святкування.

8. Обрати членами Постійного Синоду УГКЦ:

1) Преосвященного владику Богдана (Данила);

2) Преосвященного владику Теодора (Мартинюка);

3) Преосвященного владику Бориса (Ґудзяка).

9. Обрати заступниками членів Постійного Синоду УГКЦ:

1) Преосвященного владику Давида (Мотюка);

2) Преосвященного владику Ярослава (Приріза);

3) Преосвященного владику Венедикта (Алексійчука).

10. Обрати делегатом від Української Греко-Католицької Церкви на Папський Синод 2018 року Преосвященного владику Браєна (Байду), а його заступником – Преосвященного владику Володимира (Груцу).

11. Надати згоду на призначення всесвітлішого отця Андрія Максимовича адміністратором Патріаршої курії УГКЦ.

12. Надати згоду на призначення Преосвященного владики Василя (Тучапця) головою Відділу соціального служіння.

13. Надати згоду на призначення Преосвященного владики Михаїла (Бубнія) головою Патріаршої комісії у справ ах монашества.

14. Надати згоду на призначення Високопреосвященного владики Євгена (Поповича) головою Канонічного відділу.

15. Надати згоду на призначення Преосвященного владики Венедикта (Алексійчука) головою Патріаршої літургійної комісії.

16. Доповнити Артикул 54 Регламенту Синоду Єпископів УГКЦ параграфом такого змісту: «Отець і Глава Церкви, залишаючись головуючим і присутнім на Синоді, може делегувати іншому членові Синоду вести синодальні засідання».

17. Встановити, що керівники виконавчих підрозділів Патріаршої курії, заснованих Синодом Єпископів, призначаються Отцем і Главою УГКЦ за згодою Синоду Єпископів.

18. Прийняти звіт про стан суддівства в УГКЦ.

19. Прийняти звіт про роботу над помісним правом УГКЦ.

20. Затвердити з внесеними змінами Канони партикулярного права УГКЦ.

21. Затвердити з внесеними доповненнями Статут Синоду Єпископів УГКЦ.

22. Затвердити Положення про єпископа-емерита.

23. Затвердити Положення про Верховного Архиєпископа-емерита.

24. Затвердити з внесеними поправками та доповненнями Правильник проведення візитації єпархії, яку здійснює Глава Церкви.

25. Затвердити з внесеними поправками та доповненнями Правильник проведення візитації єпархії, яку здійснює єпархіальний єпископ.

26. Затвердити з внесеними поправками та доповненнями Правильник передання та прийняття єпархії у випадку призначення нового єпархіального єпископа.

27. Затвердити з внесеними поправками Статут Загальноцерковного фонду священичої солідарності.

28. Для покращення військового капеланського служіння в Україні:

А. Дати згоду на зміну назви Департаменту Патріаршої курії УГКЦ у справах душпастирства силових структур України на «Департамент військового капеланства УГКЦ».

Б. Доручити Департаменту військового капеланства УГКЦ у співпраці з Канонічним відділом Патріаршої курії та Правничим відділом Канцелярії Верховного архиєпископа підготувати Проект Статуту Департаменту та подати на розгляд 2 (53) Сесії Постійного Синоду УГКЦ.

В. Доручити Департаменту військового капеланства у співпраці з Департаментом фінансів і майна здійснити необхідні кроки задля створення Фундації архистратига Михаїла з метою сприяння пошуку додаткових матеріальних ресурсів для здійснення капеланського служіння у Збройних силах та інших військових формуваннях України.

29. Взяти до уваги Звіт про стан будівництва Патріаршого центру в Києві.

30. Поблагословити діяльність Відділу соціального служіння Патріаршої курії УГКЦ.

31. Взяти до уваги стан опрацювання Напрямів супроводу священичих родин і формації дружин священиків.

32. Поблагословити подальшу роботу над  текстом Катехизму УГКЦ для молоді.

33. Взяти до уваги звіт Місії «Постуляційний центр УГКЦ».

34. Ухвалити нову редакцію Статуту Місії «Постуляційний центр УГКЦ» і просити Отця і Главу УГКЦ про його затвердження.

35. Провести VII Сесію Патріаршого Собору УГКЦ у 2020 році на тему «Еміграція, поселення і глобальна єдність УГКЦ».

36. Визначити головною темою Синоду Єпископів УГКЦ 2018 року тему «Боже Слово і катехизація». Відповідальними за підготовку головної теми призначити Преосвященних владик Петра (Стасюка) і Давида (Мотюка).

37. Провести наступний Синод Єпископів УГКЦ 2–11 вересня 2018 року у Львові-Брюховичах.

+ СВЯТОСЛАВ
Верховний Архиєпископ
Української Греко-Католицької Церкви

 + БОГДАН (Дзюрах),
Секретар Синоду Єпископів
Української Греко-Католицької Церкви

 

Дано в Києві,
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,
14 вересня 2017 року Божого